Uncategorized

Шатахууны Шар гэрэл асаад хэдэн км явдаг вэ? Мэдээд авахад илүүдэхгүй шүү

Машины тань шар гэрэл ассанаас хойш хэдэн километр явах боломжтой байдаг талаарх мэдээллийг хүргэе. Машин бүр замын нөхцөл байдал, жолоодлого, машины хүчин чадал зэргээс хамаарч харилцан адилгүй байдаг байна. Доорх хүснэгтэд автомашины марк болон шар гэрэл нь ассанаас хойш хэдэн миль явах мэдээллийг харуулсан байгаа юм. 1 миль нь 1.6 километртэй тэнцдэг.

Машины тань шар гэрэл ассанаас хойш хэдэн километр явах боломжтой байдаг талаарх мэдээллийг хүргэе. Машин бүр замын нөхцөл байдал, жолоодлого, машины хүчин чадал зэргээс хамаарч харилцан адилгүй байдаг байна. Доорх хүснэгтэд автомашины марк болон шар гэрэл нь ассанаас хойш хэдэн миль явах мэдээллийг харуулсан байгаа юм. 1 миль нь 1.6 километртэй тэнцдэг.

Машины тань шар гэрэл ассанаас хойш хэдэн километр явах боломжтой байдаг талаарх мэдээллийг хүргэе. Машин бүр замын нөхцөл байдал, жолоодлого, машины хүчин чадал зэргээс хамаарч харилцан адилгүй байдаг байна. Доорх хүснэгтэд автомашины марк болон шар гэрэл нь ассанаас хойш хэдэн миль явах мэдээллийг харуулсан байгаа юм. 1 миль нь 1.6 километртэй тэнцдэг.

Машины тань шар гэрэл ассанаас хойш хэдэн километр явах боломжтой байдаг талаарх мэдээллийг хүргэе. Машин бүр замын нөхцөл байдал, жолоодлого, машины хүчин чадал зэргээс хамаарч харилцан адилгүй байдаг байна. Доорх хүснэгтэд автомашины марк болон шар гэрэл нь ассанаас хойш хэдэн миль явах мэдээллийг харуулсан байгаа юм. 1 миль нь 1.6 километртэй тэнцдэг.

Машины тань шар гэрэл ассанаас хойш хэдэн километр явах боломжтой байдаг талаарх мэдээллийг хүргэе. Машин бүр замын нөхцөл байдал, жолоодлого, машины хүчин чадал зэргээс хамаарч харилцан адилгүй байдаг байна. Доорх хүснэгтэд автомашины марк болон шар гэрэл нь ассанаас хойш хэдэн миль явах мэдээллийг харуулсан байгаа юм. 1 миль нь 1.6 километртэй тэнцдэг.

Машины тань шар гэрэл ассанаас хойш хэдэн километр явах боломжтой байдаг талаарх мэдээллийг хүргэе. Машин бүр замын нөхцөл байдал, жолоодлого, машины хүчин чадал зэргээс хамаарч харилцан адилгүй байдаг байна. Доорх хүснэгтэд автомашины марк болон шар гэрэл нь ассанаас хойш хэдэн миль явах мэдээллийг харуулсан байгаа юм. 1 миль нь 1.6 километртэй тэнцдэг.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!